Kies een onderwerp

Snel extra geld nodig voor de Participatiewet

Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk.

De wethouders uit 209 gemeenten slaan alarm. Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. In een Manifest roepen deze gemeenten het kabinet op om te investeren in werk voor kwetsbare groepen.

No Riskpolis verlengd tot onbepaalde tijd

Als werkgevers een baan willen aanbieden voor mensen met beperkingen is het vaak lastig om hier een kandidaat bij te vinden. Ook zijn werkgevers terughoudend met het aanbieden van een vast contract.

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

Sinds vandaag wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er sinds vandaag een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben.

Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Wetsvoorstel regelt beschut werk en Praktijkroute voor mensen met arbeidsbeperking

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is vandaag aan de Tweede Kamer voorgelegd.

  •