Bezwaar maken
Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong. Of kijken op wiewatwajong.nl bij de vraag Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen 2020. Wat nu?. Ieder(in) adviseert mensen nu om pro-forma bezwaar te maken. Hierdoor wordt het voor het UWV inzichtelijk hoe groot het probleem is en houd je de regie in eigen hand.

Een pro-forma bezwaar moet binnen 6 weken bij het UWV zijn. De telling start vanaf de datum op de beschikking. In de pro-forma geef je aan het niet eens te zijn met het de hoogte van het garantiebedrag wegens een achteruitgang in inkomen.

Informatiepunt Wajong
Vanuit het informatiepunt kunnen we mensen informeren hoe ze bezwaar maken. Daarbij kunnen we dit ook noteren als melding op ons meldpunt. Als je juridische ondersteuning wilt bij het bezwaar maken kan je terecht bij een vakbond als je lid bent of via de rechtsbijstand(verzekering).

Daarnaast is Ieder(in) samen met FNV, VCP, de Landelijke cliëntenraad bezig om de signalen over achteruitgang gezamenlijk in beeld te krijgen. Hierover zijn we in overleg met UWV en SZW.

Neem contact op met het Informatiepunt Wajong via:

E-mail: wajong@iederin.nl
Telefoon: 085 – 400 70 22

Openingstijden:
Maandag : 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag : 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag : 14.00 – 16.00 uur
Donderdag : 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag : 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

Leden van UWV kunnen voor alle vragen over werk en inkomen bellen met het contactcenter: 088 – 368 0 368. Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.

Bron: iederin.nl