Kies een onderwerp

Kabinet, zie af van oneerlijke plannen

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er nog een hoop te verbeteren voor mensen met een beperking.

Minder uitkering en veel te weinig werk

In 2018 moeten er via de banenafspraak 33.000 banen zijn gerealiseerd.

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd.

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Snel extra geld nodig voor de Participatiewet

Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk.

De wethouders uit 209 gemeenten slaan alarm. Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. In een Manifest roepen deze gemeenten het kabinet op om te investeren in werk voor kwetsbare groepen.