Kies een onderwerp

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Snel extra geld nodig voor de Participatiewet

Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk.

De wethouders uit 209 gemeenten slaan alarm. Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. In een Manifest roepen deze gemeenten het kabinet op om te investeren in werk voor kwetsbare groepen.

No Riskpolis verlengd tot onbepaalde tijd

Als werkgevers een baan willen aanbieden voor mensen met beperkingen is het vaak lastig om hier een kandidaat bij te vinden. Ook zijn werkgevers terughoudend met het aanbieden van een vast contract.

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

Sinds vandaag wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er sinds vandaag een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben.