Job Lizard

Job Lizard is in 2016 opgezet door Bé Heeres. Door te zoeken naar samenwerking, creatieve oplossingen en mogelijkheden waar anderen die niet meer zien, onderscheidt Job Lizard zich van andere bedrijven. Daarbij is job Lizard veelkleurig, actief, snel, doelgericht en veelzijdig. Op deze manier begeleidt en ondersteunt Job Lizard naar …..

Werkzoekende
Werkgevers
Instellingen

Samenwerken met...

Bé Heeres

Ik stel me graag aan je voor...

Sinds 2006 werk ik al met Wajongers, mensen uit de ziektewet en mensen die in de WIA of IVA zitten of mensen met een Bijstandsuitkering.

Van oorsprong ben ik Tropisch Landbouwkundige en ik heb 5 jaar samen met mijn gezin in West-Afrika gewerkt. Ik heb daar geleerd om oplossingen te zoeken waar die niet snel te vinden te zijn. Daarnaast ook vertrouwen te hebben dat er altijd mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Bij terugkomst in Nederland heb ik als projectmanager gewerkt voor de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en als medewerker bij het Centraal Opvang Asielzoekers.

Na een studie Psychologie ben ik in 2006 gaan werken als jobcoach. Het meest uitdagende in dit werk vind ik het opzetten van een goed contact met de cliënt en het zoeken van de juiste match tussen deze en een potentiële werkgever en zorgen dat beiden profijt hebben van de samenwerking. Na gewerkt te hebben bij de bedrijven Quality Coaching en Baanplus ben ik in april 2016 begonnen met Job Lizard. Met mijn netwerk en manier van werken kan ik voor zowel cliënten, werkgevers en opdrachtgevers van meerwaarde zijn!

Laila van Dijk

Even voorstellen…

Mijn naam is Laila van Dijk. Na afronding van mijn studie Personeel en Arbeid in 1998 ben ik gaan werken als arbeidsbemiddelaar bij de project organisatie Maatwerk. Na 2 jaar ben ik verhuisd naar Groningen en als Werkadviseur van start gegaan bij re-integratiebedrijf AGENS. Ik voerde hier opdrachten uit voor UWV en Gemeenten en gaf begeleiding aan mensen met een WW, WAO en WWB uitkering. Vervolgens heb ik gedurende 5 jaar voor diverse Gemeenten gewerkt als Jobhunter/Re-integratiecoach waar ik mijn eigen methodiek heb ontwikkeld. Ik geloof sterk in een intensieve individuele begeleiding naar werk. Mijn aanpak is niet alleen faciliterend maar vooral uitvoerend. Vanaf 2013 heb ik gedurende 3 jaar voor WSW bedrijf Ability gewerkt en uitvoering gegeven aan de Participatiewet door middel van het detacheren van medewerkers naar het reguliere werkveld. Naast mijn baan in loondienst voer ik ook als zelfstandige outplacement- en re-integratieopdrachten uit. Joblizard is voor mij een prettige samenwerkingspartner met dezelfde filosofie wanneer het gaat om persoonlijke aandacht.