Bij deze problemen en situaties kan Job Lizard je helpen. Er zijn daarvoor een aantal trajecten die kunnen worden ingezet. 

Voor Job Lizard zijn in een traject drie kernbegrippen het belangrijkst: 

  • Eerlijk zijn
  • Duidelijk
  • Vertrouwen

Dit zal je merken doordat we ook dingen vertellen die je misschien niet leuk vindt maar die wel waar zijn. We proberen een plan en bepaald tijdschema volgen en hopen door veel te overleggen dat er duidelijkheid ontstaat. Als laatste proberen we door een één op één begeleiding, bezoek aan huis en een volledige inzet van de coach zorg te dragen voor een vertrouwen over en weer te realiseren. Het succes van het traject rust er namelijk op dat je elkaar leert kennen en daarmee de juiste match  met een werkgever of de juiste oplossing kunt vinden.

Wat voor specifieke trajecten doen we, waar begeleiden we naar?

Zelfstandigheid

Job Lizard begeleid mensen, die op de een of andere manier een verkeerde start hebben gemaakt of nog een start moeten maken maar op dat moment al op achterstand staan. In overleg met betrokken klant wordt volgens een van tevoren besproken plan naar een duidelijk doel toegewerkt. Daarbij staat zelfredzaamheid en het leren nemen van verantwoordelijkheid voorop. Samenwerking met alle betrokken partijen is daarbij van groot belang. 

Sociale activering

Voor sommige mensen is de stap naar een betaalde baan nog te groot. Sociale activering of werk-fit maken is er op gericht om van je bank te komen en aan de slag te gaan. Dit gebeurt meestal in kleine stapjes waarbij je bijvoorbeeld via een werkervaringsplek leert wat het betekend om dagelijks een doel te hebben en verantwoordelijkheid te dragen. Job Lizard heeft een groot netwerk van bedrijven, organisaties en instanties die hieraan willen meewerken.

Werk

Job Lizard wil mensen begeleiden naar een betaalde werkplek waar je voor langere tijd aan de slag kunt. Waar het mogelijk is zal daarbij uitgegaan worden van de interesses, kwaliteiten en wensen van de klant. De arbeidsmarkt is echter grillig waardoor dit niet altijd mogelijk is. Door de ervaring met en kennis van die arbeidsmarkt lukt het Job Lizard meestal wel om een passende werkplek te vinden. De werkomgeving is daarbij misschien nog van groter belang dan het werk zelf. Daarbij komt dat gebruik kan worden gemaakt van een uitgebreid netwerk van werkgevers en andere betrokken bedrijven en organisaties.

Werk behouden

Het vinden van werk is al een klus maar vaak is het behouden van werk nog moeilijker. Je hebt te maken met factoren waar je niet direct grip op kunt krijgen zoals onder andere: verwachtingen, teleurstellingen, kritiek, vroeg opstaan  en werkdruk. Daarnaast heb een leidinggevende en collega’s waar je mee te maken krijgt. Om er zorg voor te dragen dat al deze zaken in goede banen worden geleid en dat er een duurzame werkplek ontstaat kan een medewerker van Job Lizard als jobcoach worden ingezet. Dit kan door zowel de werkgever als door de medewerker met een Wajong of WIA uitkering bij het UWV worden aangevraagd. Samen wordt er gekeken naar knelpunten en zal er onder begeleiding van de jobcoach naar een verbeterde werkplek toegewerkt worden.