Door de jarenlange ervaring met het plaatsen en begeleiden van cliënten in bijna alle sectoren van de arbeidsmarkt kan Job Lizard de cliënt en de werkgever bijstaan met adviezen en praktische tips en ondersteuning op de werkvloer. Natuurlijk heeft de  jobcoach ook zicht op de vele regelingen die in dit geval van toepassing zijn. En ook hier is ons doel zowel de werkgever als de cliënt op administratief gebied te ontzorgen. 

Ook wanneer een werknemer in het arbeidsproces vast loopt kunnen wij zowel de werknemer als ook de werkgever ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen en het weer herstellen van de productiviteit. Ook wanneer de conclusie moet worden getrokken dat er geen levensvatbare arbeidsrelatie meer mogelijk is kan de jobcoach ondersteuning bieden aan beide partijen.

Wat doen wij dan zoal:

  • Aanvragen en uitvoeren van Jobcoaching gericht op het bevorderen van de inzet en productiviteit van de werknemer en daarbij het voorkomen van uitval van de werknemer. 
  • Opstellen van een  plan van aanpak waarin onder andere de huidige situatie, de gewenste situatie en afspraken over begeleiding en/of bemiddeling gezamenlijk worden vastgelegd.
  • Bijhouden van deadlines en aanvragen van voorzieningen zoals loondispensatie
  • Organiseren van evaluatiegesprekken en contractbesprekingen