Voor het UWV kan Job Lizard de volgende trajecten uitvoeren:

  • Werkfit maken
  • Naar werk

Daarnaast kan job Lizard via de constructie Interne Jobcoaching ook begeleiding geven op de werkplek. Dit doen we al voor een tiental cliënten bij diverse werkgevers. 

Werkfit maken

Dit traject kan, afhankelijk van de ondersteuning die de klant nodig heeft, bestaan uit de volgende drie onderdelen:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit 

Leren omgaan met psycho emotionele belemmeringen. Begeleiding gericht op empoweren waardoor cliënt de uitdaging met de buitenwereld leert aan te gaan.

Verkennen van de belastbaarheid, zowel werkdruk als werktempo. Als de vorige stap is gezet kan worden gekeken naar inzetbaarheid. Hierbij wordt op een haalbaar niveau, wat betreft intensitijd en volume, ingezet. Daarbij wordt gezocht naar een bedrijf waar de cliënt kan werken aan zijn eerste stappen richting werk. 

Verbeteren van de communicatie skills zodat de klant beter leert omgaan met autoriteit en duidelijker kan aangeven waar zijn grenzen liggen. Door zijn belemmering kan een klant blokkeren en niet begrepen worden door zijn omgeving. Inzicht in hoe anderen kunnen reageren en deze reactie verklaren of te duiden kan de toegankelijkheid voor klant vergroten. 

  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Wensen, vaardigheden, interesses en beperkingen in kaart brengen. Hierbij kunnen verschillende intstrumenten zoals het maken van een profielschets worden gebruikt. 

Arbeidsmarktmogelijkheden in relatie tot wensen en kwaliteiten in beeld brengen en verkennen. hierbij zal gekeken worden naar een realistisch perspectief. De jobcoach beseft dat dit pas van toepassing is wanneer de stap van het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit is geslaagd. 

  • Versterken van de werknemersvaardigheden. 

Vanuit de gedachte dat het werkelijk versterken van werknemersvaardigheden het beste kan worden gerealiseerd wanneer de werkomgeving realistisch is (Begeleid werken) willen we het versterken van werknemersvaardigheden vooral laten plaats vinden op een werkplek. De vorm kan vrijwilligerswerk, of een werkervaringsplek zijn. In beide gevallen is de rol van cliënt duidelijk en worden verschillende vaardigheden (omgaan met collega's en leidinggevenden, omgaan met kritiek, grenzen aangeven e.d.) geoefend en verbeterd.  

Naar werk…

De klant is er klaar voor! Hij heeft aangetoond over de benodigde stabiliteit, motivatie, vaardigheden en inzichten te beschikken.  Nu komt het erop aan om vooral met initiatief van de klant op zoek te gaan naar een passende werkgever. Hiervoor heeft Job lizard een uitgebreid netwerk van werkgevers, organisaties en partner re-integratiebedrijven om op zoek te gaan naar een passende match. Dit passend is de kracht van Job lizard. Onze klanten die werk hebben gevonden zijn gemotiveerd, enthousiast en nemen vaak bruikbare vaardigheden en kennis met zich mee. Er is weinig uitval en diverse klanten hebben een tijdelijk contract omgezet zien worden in eentje voor onbepaalde tijd.